לייעוץ חייגו: 04-8644145

דיני עבודה

משפט העבודה עוסק ביחסים שבין עובד למעביד, הן במישור האישי והן במישור הקיבוצי, ודן בין היתר בזכויותיו ובחובותיו של כל צד.

בתוך כך, הוקמו בסוף שנות ה - 60 בתי הדין לעבודה, להם ניתנה סמכות ייחודית לדון בסוגיות ומחלוקות העולות מתוך יחסי העבודה.

תחום דיני העבודה הינו תחום משפטי מורכב וייחודי, המתבטא, בין היתר, בחקיקה נרחבת בת למעלה מחמישים חוקים ופסיקה ענפה של בתי הדין לעבודה.

בין הנושאים אשר נכללים בתחום משפט העבודה: בחינת קיומם של יחסי עובד-מעביד, סיום יחסי עבודה, שכר עבודה, זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, חילופי מעבידים, התארגנות עובדים, תחולתם ופרשנותם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, קבלני כוח אדם, חופש העיסוק, שוויון הזדמנויות בעבודה, עבודת נשים, איסור הטרדה מינית במקום העבודה, עובדים זרים, דיני פנסיה ועוד.

משפט העבודה הינו דינמי ומושפע, בין היתר, מהמציאות החברתית-כלכלית הקיימת. כך, מדי שנה מתווספים חוקי עבודה חדשים והלכות שונות וחדשות הנקבעות ע"י בתי הדין לעבודה.