לייעוץ חייגו: 04-8644145

דמי הבראה

צו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קובע את זכאותם של עובדים בישראל לתשלום דמי הבראה ממעבידם. דמי הבראה משולמים לעובד על מנת לממן לו שהייה בבית הבראה לצרכי נופש ומנוחה. בניגוד לעבר, כיום העובד לא נדרש להוכיח או להביא קבלות על כי שהה בבית הבראה על מנת לקבל את תשלום דמי ההבראה.

תשלום דמי הבראה מתבצע בדרך כלל אחת לשנה בחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר), אך יכול להיות משולם גם כתשלום חודשי לאורך כל השנה. הזכאות לתשלום דמי הבראה מתגבשת לעובד לאחר שנה אחת במקום העבודה הנוכחי.

החל מתאריך 1.6.2012 תעריף יום הבראה במגזר הציבורי הינו 411 ₪ והחל מ- 24.6.2012 תעריף יום הבראה במגזר הפרטי הינו 371 ₪.

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד מחושבים בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו. להלן טבלה בעניין:

שנות ותקימי הבראה לתשלום במגזר הציבוריימי הבראה לתשלום במגזר הפרטי
175
2-376
4-1097
11-15108
16-19129
20-241210
25 ומעלה1310

חישוב תשלום דמי הבראה לעובד הינו כדלקמן: מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד לפי הוותק שלו במקום העבודה כפול תעריף יום הבראה במגזר בו הוא עובד. דמי הבראה לעובד במשרה חלקית יחושבו בהתאם לחלקיות המשרה של העובד.

לעניין תביעת רכיב דמי ההבראה מהמעביד במידה ולא שולמו לעובד, יצוין, כי במידה והעובד עדיין עובד באותו מקום עבודה, תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים - כתקופת ההתיישנות הרגילה הקבועה בחוק. עם זאת, לאחר סיום עבודתו של העובד במקום העבודה, זכאותו לדמי הבראה מוגבלת לשנתיים אחרונות בלבד.

דמי הבראה אינם נכללים בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים, אך חייבים במס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

תגיות: דמי הבראה, תעריף יום הבראה, חובות מעביד