לייעוץ חייגו: 04-8644145

דמי חגים

צו הרחבה - הסכם מסגרת, לפי חוק הסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957, הוא אשר קובע את זכאות העובדים לדמי חגים.

בהתאם לצו ההרחבה זכאי עובד לתשלום עבור 9 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

עובדים שאינם משתייכים לדת היהודית זכאים לקבל תשלום דמי חגים בהתאם לחגי ישראל או בהתאם לחגיהם לפי דתם והכול לפי בחירתם.

עובד בשכר (אשר מקבל את שכרו לפי שעה/יום), זכאי לתשלום דמי חגים לאחר שלושה חודשים במקום עבודתו ואם עבד סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי) .

עובד במשכורת (אשר מקבל את משכורתו על בסיס חודש עבודה), זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, ללא קשר למספר ימי החגים באותו חודש ובלבד שעבד את כלל ימי העבודה בהם הוא מחויב לאותו החודש.
עובד במשמרות, שלא שובץ למשמרת סמוך ליום החג, יהיה זכאי אף הוא לדמי חג.
בגין ימי חגים החלים בימי שבת, אין העובד זכאי לתשלום דמי חגים.

ימי חג החלים במהלך חופשתו של העובד, לא יורדו ממכסת ימי החופשה הצבורים לעובד .
גובה התשלום עבור ימי חג הינו כתשלום עבור יום עבודה רגיל (עבור עובד שעתי - מספר שעות ממוצע ליום לפי השנה האחרונה), ללא תוספות שונות (כמו נסיעות, שעות נוספות וכדומה).

עובדים המועסקים בימי החג, זכאים לגמול בשיעור של 150% משכרם בגין עבודתם. במידה ויועסקו בשעות נוספות בחג, זכאים הם לגמול שעות נוספות על בסיס השכר בחג.  עם זאת, עובד אשר מועסק בימי החג שאינם שייכים לדתו, לא יזכה לגמול מיוחד בגין עבודתו באותם ימי החג.

באשר לימי "חול המועד", אלה אינם מופיעים בחוק כימים עליהם זכאי העובד לקבל תשלום, מדובר בימי עבודה רגילים לכל דבר ועניין (אלא אם כן הדבר מוסדר בהסכם או הסדר אחר). עם זאת, במקומות עבודה רבים נהוג כי במהלך "חול המועד" מוציא המעסיק את עובדיו לחופשה מרוכזת, אולם בעשותו כן מחויב המעסיק בהודעה לעובדיו, 14 יום מראש.
עובדים, אשר כפופים להסכם קיבוצי, צו הרחבה ענפי, חוזה אישי או נוהג, אשר קובעים הוראה שמיטיבה עימם, מעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור, יהיו זכאים להוראה המיטיבה.
תגיות: דמי חגים, דיני עבודה קריות, זכאות לדמי חגים, עורך דין דיני עבודה חיפה