לייעוץ חייגו: 04-8644145

דמי נסיעה

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, הוא אשר מסדיר את זכאותו של העובד להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק.

שיעור השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד מתעדכן כמדי שנה ולהלן נביא את עיקריו של הצו שחל מיום 01/01/2012:

צו ההרחבה קובע, כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעתו לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זאת עד לסך של 25.20 ש"ח ליום עבודה.

כן, קובע הצו, כי הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה (כגון כרטיס חופשי חודשי בחברת אגד).

עוד קובע הצו, כי עובד הזקוק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, ובלבד שהוא חייב לנסוע באוטובוס השני לפחות שלוש תחנות עירוניות נוספות כדי להגיע למקום עבודתו. בעניין זה, חשוב להבהיר, כי סה"כ השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד, אף אם העובד זקוק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, בכל מקרה לא תעלה על סך של 25.20 ש"ח ליום עבודה, כאמור לעיל.

בנוסף, קובע צו ההרחבה, כי החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. במידה והעובד מוסע לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה) יהיה זכאי הוא להחזר הוצאות נסיעה עד למחצית הסכום הנ"ל.

לסיום, קובע צו ההרחבה, כי עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי, כגון מחלה או חופשה, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

עובדים אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, חוזה אישי או נוהג, לפיהם קיימת הוראה המיטיבה עמם, יהיו זכאים להוראה המיטיבה על פני האמור לעיל.

תגיות: השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה, עורך דין דיני עבודה חיפה, החזר הוצאות נסיעה, דיני עבודה, עלות נסיעות עובד