לייעוץ חייגו: 04-8644145

מאמרים

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998 (להלן: "החוק") הוא הדין אשר אוסר, בין היתר, על הטרדה מינית במקום העבודה. מטרת החוק: בסעיף 1 לחוק, דאג המחוקק לציין את מטרתו של החוק, כדלקמן: "חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל... המשך לקרוא

הכללת זכויות סוציאליות בשכר העבודה

הוראות שונות במשפט העבודה המגן קובעות, כי לא ניתן לכלול זכויות סוציאליות שונות בשכר העבודה ומכיוון שמדובר בהוראות קוגנטיות, הרי שלא ניתן להתנות עליהן בהסכם העבודה. אולם, ישנן זכויות סוציאליות אשר בתנאים מסויימים ניתן להכלילן בשכר העבודה, הכל כפי שנפרט... המשך לקרוא

פיצוי הלנת שכר ופיצוי הלנת פיצויי פיטורים

חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 (להלן: "החוק") הוא אשר מגדיר מהו שכר מולן ופיצויי פיטורים מולנים ואשר קובע פיצוי בגין הלנת שכר ופיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים. פיצוי הלנת שכר על פי החוק, שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עד תום החודש בעדו הוא משתלם,... המשך לקרוא

זכויות וחובות בסיום העבודה

אחת השאלות העולות בקרב עובדים ומעסיקים בסיום עבודתו של העובד הינה: "מהן הזכויות והחובות החלות עלי בסיום העבודה?" ובכן, בסיום עבודתו של העובד, חייב כל מעסיק לערוך גמר חשבון בתלוש שכרו או בתלוש משכורתו האחרון של העובד וכן חלות זכויות וחובות נוספות על הצדדים, כפי... המשך לקרוא

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

הדין המסדיר את מעמדם וזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתחומי החיים השונים, הינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות" או "החוק"). בפרק א' לחוק, שכותרתו עקרונות יסוד, ראה לנכון המחוקק להבהיר את מטרותיו... המשך לקרוא

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

בחודש פברואר 2009, נכנס לתוקפו תיקון מספר 24 (להלן: "תיקון 24" או "התיקון") לחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר" או "החוק"). כפי שנפרט בסקירה הקצרה שלהלן, תיקון 24 לחוק הגנת השכר הביא עימו שינויים מהותיים... המשך לקרוא

דמי חגים

צו הרחבה - הסכם מסגרת, לפי חוק הסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957, הוא אשר קובע את זכאות העובדים לדמי חגים. בהתאם לצו ההרחבה זכאי עובד לתשלום עבור 9 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות. עובדים שאינם משתייכים לדת... המשך לקרוא

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק" ; "חוק הודעה לעובד")  קובע, כי על מעביד לתת לעובדו, 30 ימים מיום תחילת העסקתו ואם מדובר בנער תוך 7 ימים, הודעה על תנאי עבודתו. תכלית החוק הינה, למנוע עמימות בנוגע לתנאי עבודתו של... המשך לקרוא

נשים עובדות

נשים עובדות (הגבלת פיטורים ואיסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה) / עו"ד תומר דוד חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 (להלן: "החוק" או "חוק עבודת נשים"), הינו אחד החוקים שחוקקו במטרה להגן על אינטרסים ראויים של נשים בעבודה, הגבלת הפגיעה בהן... המשך לקרוא

דמי נסיעה

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, הוא אשר מסדיר את זכאותו של העובד להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק. שיעור השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד מתעדכן כמדי שנה ולהלן נביא את עיקריו של הצו שחל מיום 01/01/2012: צו ההרחבה קובע, כי כל עובד הזקוק לתחבורה... המשך לקרוא

דמי הבראה

צו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קובע את זכאותם של עובדים בישראל לתשלום דמי הבראה ממעבידם. דמי הבראה משולמים לעובד על מנת לממן לו שהייה בבית הבראה לצרכי נופש ומנוחה. בניגוד לעבר, כיום העובד לא נדרש להוכיח או להביא קבלות על כי שהה בבית הבראה... המשך לקרוא

דמי מחלה

חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק דמי מחלה"), מעניק לעובד את הזכות לקבל תשלום מהמעביד בגין מחלתו, זאת בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה ובהתאם לגובה שכרו. מחלה מוגדרת עפ"י החוק כאי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע את עבודתו מחמת מצב בריאותי לקוי, הנובע... המשך לקרוא

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א - 2001 (להלן: "החוק"), מטיל חובה על המעסיק ליתן לעובד הודעה מוקדמת בטרם יכנסו לתוקף פיטוריו, וכן מטיל הוא חובה על העובד ליתן הודעה מוקדמת למעסיקו בטרם תיכנס לתוקף התפטרותו. מטרת ההודעה המוקדמת לפיטורים הינה ליתן... המשך לקרוא

הזכות לשימוע

זכות השימוע במשפט העבודה הינה זכותו של העובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם מתקבלת החלטה שיש בה לפגוע בזכויותיו. זכות זו הינה חלק מזכות הטיעון אשר מהווה אחת מזכויות היסוד הראשוניות בשיטת המשפט הישראלית. בראשית עמדה זכות השימוע לעובדים המועסקים במגזר הציבורי בלבד,... המשך לקרוא

שיוויון הזדמנויות בעבודה

הזכות לשוויון  הינה מזכויות האדם החשובות ביותר והוכרה כזכות יסוד בישראל . לזכות לשוויון שני פנים: האחת - שוויון  של כולם בפני החוק, והשנייה – איסור אפליה מטעמים של השתייכות לגזע, לקבוצה אתנית, למין, לדת או ללאום . אפליה פוגעת בנפשו... המשך לקרוא

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד